2023. aasta projektid:

 • KULKA - Vanade tapeetide koolitus - tehtud
 • KOP - Põlenud toa ja esiku välisseinte krohvimine - tehtud
 • KOP - Kaks uut akent põlenud tuppa - aknad said ette 2023 esimeses pooles
 • KOP - Suvine käsitöö- ja omatoodangu laat
 • ERKL - Liis Luhamaa, Taimedega värvimise mentorkoolitus
 • Muinsuskaitseamet - Majavammi tõrje ja kahjustatud põranda asemel uue ehitamine - tõrje tehtud, põranda ehitamine lükkus aastasse 2023
 • KULKA, Hiiumaa Vald projektitoetus - Mardilaat 2023
 • KOP - Kaks akent maja esimesele küljele

Täname toetajaid!

2022. aasta projektid:

 • Meistrite maja esiku ja veranda uus katusekate (KOP)
 • Muinsuskaitseamet - Seinamaalingu konserveerimine - tehtud
 • KOP - Suvine Käsitöö- ja Omatoodangulaat - tehtud
 • Hiiumaa Valla kaasav eelarve - Meistrite Maja välisvärv - ei saanud rahastust.
 • Muinsuskaitseamet - Kahjustunud ülemise rea seinapalkide vahetamine põlenud toas - tehtud Hiiumaa
 • Valla projektitoetus - Pärandimalev - loobusime toetusest, kuna valla poolne rahastusotsus tuli meie jaoks liiga hilja.
 • Rahvakultuuri Sihtkapital - Pärandfestival - ei saanud rahastust
 • Hiiumaa Valla tegevustoetus - toetus elektriarvete tasumiseks - tehtud
 • KOP - Meistrite Maja esiku ja veranda uus katusekate - tehtud
 • Muinsuskaitseamet - Saali ja fuajee lae restaureerimistööd ning pööningukorruse põranda soojustamine - tehtud
 • ERKL - Liis Luhamaa, Indigoga värvimise mentorkoolitus
 • KOP - Talvine käsitöö- ja omatoodangu laat
 • KULKA - vanade tapeetide koolitus - sai palutud pikendust ja toimub 2023
 • Muinsuskaitseamet - Majavammi tõrje ja kahjustatud põranda asemel uue ehitamine - tõrje tehtud, põranda ehitamine lükkus aastasse 2023
 • KOP - Kaks uut akent põlenud tuppa - aknad said ette 2023 esimeses pooles
 • KOP - Põlenud toa ja esiku välisseinte krohvimine ja värvimine - saab valmis 2023 juunis
 • Kultuuriministeerium, riigieelarveline toetus - Pärandi säilitamine Hiiumaal - tehtud

Täname toetajaid!

2021. aastal toetust saanud projektid:

 • Moeshow "Hiiu Moodi" (KULKA)
 • Suvine Käsitöö- ja omatoodangu laat (KOP)
 • Kassa- ja laoprogramm koos seadmetega (KOP)
 • Meistrite maja esiku ja veranda uus katusekate (KOP)
 • Seinamaalingu konserveerimine (Muinsuskaitseamet)

Täname toetajaid!

2020. aastal toetust saanud projektid:

 • Meistrite Maja köögi põranda remonttööd (KOP)
 • Moeshow "Hiiu Moodi"  - KULKA
 • Suvine Käsitöö- ja omatoodangu laat - KOP
 • Mardilaadale filmida paikkonda tutvustav video virtuaallaadal osalemiseks - KULKA
 • Raamat "Hiiumaa heegelpitsid" välja andmiseks - KULKA
 • Raamat "Hiiumaa heegelpitsid" mustrite digitaliseerimiseks - KULKA
 • Talvine käsitöö- ja omatoodangu laat jõuluturuna - KOP

Täname toetajaid!

2019. aastal toetust saanud projektid:

 • Tegevustoetus (Hiiumaa Vald)
 • Moeshow "Hiiu Moodi" (Kultuurkapital)
 • Meistrite maja katuse lõpetamine (Hiiumaa Vald)
 • Suvine käsitöö- ja omatoodangu laat (KOP)
 • Telgiprojekt (KOP)
 • Mardilaat (Kultuurkapital)
 • Talvine käsitöö- ja omatoodangu laat (KOP)
 • Uued lauad (KOP)

Täname toetajaid!

Koostöö erinevate organisatsioonidega 2019. aastal

 • Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
 • Hiiu Vald
 • Hiiumaa Muuseum
 • SA Tuuru
 • MTÜ Eestimaa Sepad
 • Kärdla Ühisgümnaasium
 • Hiiumaa käsitööõpetajad
 • Hiiumaa käsitööettevõtjad
 • Külaseltsid jne