Kinnastest Hiiumaal

Helgi Põllo

Arheoloogiliste leidude põhjal ulatub silmuskudumise oskus Eestis vähemalt 13.–14. sajandisse. Millal Hiiumaal esimesed lambavillased kindad kooti, jääb ilmselt teadmata. Enne varrastel kudumist valmistati neid aga puust või luust nõela abil. Saarelt selliseid kindaid leitud pole, kuid mõned kirjapanekud kinnitavad nende kasutamist.

Kinnastest jutustatakse vägilasmuistendites ja lauldakse rahvalauludes. Nii teinud Leigergi Hiiumaal kinda pöidlasse pandud liivast Ermiste (Hermistu) mäe ja Suur Tõll kindatäie mulla sohu kallamisega Tubala mäe.

Loe artiklit edasi...