Käsitööseltsi maja sai oodatud toetuse

Hiiumaa käsitööseltsi Meistrite maja sai regionaalsete investeeringutoetuste programmist kauaoodatud rahastuse.

Rahandusministeeriumi juurde moodustatud komisjon tegi 17. detsembril otsuse, mille kohaselt saavad programmist toetuse Hiiumaa kolm kohaliku tähtsusega objekti. Rahasaajaid jagub nii Hiiu, Käina kui Emmaste valda. Ühena sai positiivse otsuse MTÜ Hiiumaa Käsitööselts.

Selts taotles toetust rendilepinguga nende käsutuses olevale Kärdla kalevivabriku elamule (Vabrikuväljak 2) ehk seltsi Meistrite majale. Erinevalt varasematest voorudest jõudis seltsi taotlus maakondlikult prioriteetsete objektide esikolmikusse ja sai programmist rahastuse.

Ettevõtluse arendamise sihtasutuse (EAS) andmetel saab selts 32 000 eurot toetust. Sama summa saab Käina vald kooli staadioni rekonstrueerimiseks ning Emmaste vallas asuv Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri SA 13 525 eurot keskusele diiselgeneraatori soetamiseks ja paigaldamiseks.

Kõigile kehtib sama tingimus, et toetatakse juhul kui EASile esitatakse eelnevalt ehitusluba. Selleks on aega tuleva aasta 17. märtsini. Toetuseta jäi seekord Hiiu vallavalitsuse Kärdla lasteaia elektri- ja nõrkvooluseadmete rekonstueerimise II etapi taotlus summas 44 800 eurot.

Käsitööseltsi juhatuse liige Ain Jepišov rääkis, et otsus rõõmustab, kuid edasi tuleb mõelda, kuidas katta omaosalust, mis küündib ligi 9000 euroni. Ühe võimalusena on esitatud taotlus maja omanikule Hiiu vallale. “Ainult vallale me lootma ei jää, vald niigi raskustes,” sõnas Jepišov.

Ta selgitas, et esiti plaaniti teatav hulk omaosalusest katta seltsi liikmete isikliku tööga, aga rahastamistingimused on muutunud ja panus peab olema rahaline. “Eks tuleb müts pihku võtta ja abi küsida,” möönis ta. Kuidas täpsemalt omaosalust kogutakse, otsustab juhatus.

Need, kes soovivad toetada enam kui sajaliikmelise seltsi Meistrite maja renoveerimist, on oodatud juba nüüd tegema ülekandeid seltsi arveldusarvele Swedbankis EE502200221019490040, märkides saajaks MTÜ Hiiumaa Käsitööselts ja selgituseks – maja renoveerimise heaks.

Jepišov nimetas, et Vabrikuväljakuäärse muinsuskaitsealuse maja täies ulatuses renoveerimiseks võib esialgsete hinnapakkumiste järgi kuluda kuni 350 000 eurot. Esimese etapi tööde maksumus on toetuse ja omafinantseeringu summas 41 000 eurot.

Etapi töödest kõneledes tõi Jepišov esile kogu maja välise osa alates vundamendist ja lõpetades katusega: sadeveed vajavad majast eemale juhtimist, vundament kordategemist, laudis eemaldamist, tõenäoliselt hulk palke vahetamist, katusekivid mahavõtmist ja konstruktsioon uuendamist.

Tööde teostaja leidmiseks tehakse avalik pakkumine ning planeeritut hakatakse ellu viima niipea kui olemas ehitusluba, ehitaja ja ilmastik lubab. Järgmisteks etappideks on seltsil kavas esitada toetustaotlused Leader programmi ja muinsuskaitseametile.

Detsembris arutas Hiiu vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjon tuleva aasta eelarvet, kus oli sees ka Vabrikuväljaku majade müük. Komisjonis sellele osutanud Jaanus Valk ütles lehele, et plaan ei puuduta seltsile renditud maja, vaid lasteaiana toimivat hoonet ja maja Vabrikuväljak 4.

Kadi Kiiver / Hiiu Leht 29. detsember 2015. a.