2019. aastal toetust saanud projektid:

 • Tegevustoetus (Hiiumaa Vald)
 • Moeshow "Hiiu Moodi" (Kultuurkapital)
 • Meistrite maja katuse lõpetamine (Hiiumaa Vald)
 • Suvine käsitöö- ja omatoodangu laat (KOP)
 • Telgiprojekt (KOP)
 • Mardilaat (Kultuurkapital)
 • Talvine käsitöö- ja omatoodangu laat (KOP)
 • Uued lauad (KOP)

Täname toetajaid!

Koostöö erinevate organisatsioonidega 2019. aastal

 • Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
 • Hiiu Vald
 • Hiiumaa Muuseum
 • SA Tuuru
 • MTÜ Eestimaa Sepad
 • Kärdla Ühisgümnaasium
 • Hiiumaa käsitööõpetajad
 • Hiiumaa käsitööettevõtjad
 • Külaseltsid jne